1.Bebekler nasıl konuşmaya başlar?

Çocuklar anadillerini dinleyerek ve onula ilgili deneyimleri kazanarak öğrenir. Dil iki sistemden oluşur bir ses sistemi diğeri anlam sistemi.

Bebekler Konuşmayı öğrenirken önce ses sistemi gelişir. Dünyadaki tüm dillerde var olan tüm sesleri çıkarabilecek kapasiteye sahip olarak dünyaya gelir. Zamanla anadilini oluşturan sesleri öğrenir. Bu önce sesleri dinleyerek sonra da duyduğu bu sesleri tekrar ederek çıkarmaya çalışarak olur. Çıkan bu sesler zamanla hecelere anlamlı seslere dönüşür. Çevresindekilerin çıkardığı seslere verdiği tepkiler sayesinde sesler ile nesne ve olaylar arasında ilişki kurmaya başlar. Artık anlam ile ses arasındaki ilişkiyi kurmuş, çevresi ile anlamlı iletişime geçmeyi başarmıştır.

Reklamlar