Çevremizde olan her şey gibi öğrenme anlayışı da değişmekte, gelişmekte. Artık biliyoruz ki bireyler, pasif bir dinleyici olmanın ötesinde öğrenme etkinliğine katıldığı, inisiyatif aldığı zaman daha iyi öğrenir. İhtiyaç duyduğu, öğrenilen şeyin anlamlı olduğu zamanlarda öğrenme daha iyi gerçekleşir. Öğrenenin bilgiyi araştırır, keşfeder, kendine özgü stratejilerle işlerse, yeni anlamlar çıkarır ve onu dönüştürerek yeniden üretse, kısaca öğrenen aktif bir katılımcı olarak öğrenme etkinliğinde yer alırsa öğrenme daha verimli ve etkili olur.

Aktif öğrenme modeli zekânın tek bir boyutta değil birden fazla boyutu olduğu prensibine dayanır. Bu durum bireyin öğrenme stili, ilgisi, becerileri ve alışkanlıklarını etki eder. Bu doğrultuda öğretmen çocuklarını bireysel farklılıklarını dikkate alarak çalışır. Sadece belli akademik bilgileri öğrenmesi hedeflemez, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimin sağlayacak deneyimler kazanması için çocuklara fırsatlar sunar.  Aktif öğrenmenin gerçekleştiği bir sınıfta etkinlikler çocukların yaratıcılıklarını ve bağımsız düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Sorunlarına yeni fikirler ile çözümler üretmesini destekler.

Aktif öğrenme sınıflarında öğretmenler çocukların ilgi ve becerilerini ortaya koyabilecekleri etkinlikler planlarlar. Kendi kendilerine karar almaları için onları desteklerler. Sınıf öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenir. Öğretmen farklı öğrenme materyalleri ile programı doğrultusunda sınıfı donatır.

Günlük programda öğretmen ve öğrencinin inisiyatif aldığı etkinlikler dengeli bir şekilde ter alır. Öğrenme sadece öğretmenin planlamadığı gibi sadece öğrenci tarafından da belirlenmez. Öğretmen çocukların tercih yapabildikleri etkinlikleri özenle planlar. Yaparak öğrenecekleri, elleri ile çalışabilecekleri etkinlikler düzenler. Kimi zamanda öğrencilere kendi çalışmalarını planlamaları için fırsatlar yaratır.

Bu yaklaşımda değerlendirme yapılırken test ve sınavlardan yararlanılmaz. Sınav ve test sonuçlarının gerçek öğrenmeyi yansıtmadığına, çocuğun gelişimini değerlendirmede yetersiz kaldığına görüşü benimsenmektedir. Gözlem notları ve yapılan çalışmalar derlenerek gelişim raporları hazırlanır.

Reklamlar