Disiplin denilince akla katı, aşılmaz kuralları  ve ceza gelir. Hal bu ki disiplin tüm bunların ötesinde düzeni sağlamak için nasıl kurallar koyulması gerektiği ve bunlara çocukların uymasını sağlamanı,  dahası ne gibi düzenlemeler yapılırsa ortamının daha etkin hale geleceğini içerir.

İnsan davranışları, eğitim ve çocuk yetiştirmek üzerine çalışan Alfie Kohn sınıf ortamını idare etmek için ve disiplini problemlerini çözmek için sunulan programları eleştirir. Eğitimcilere sınıf düzenin sağlamak için belirlenmiş kurallar yerine disiplin ve sınıf yönetiminde uzlaşmacı hedef ve metotları öneriri. Onun önerdiği alternatif sınıf öğrencilerin değerli ve sorumlu hissedecekti yerlerdir. Bu ortamda çocuklar kendi eğitimleri üzerinde, diğer çocuklar ve yetişkinlerle iletişim halinde hissedecekleri tasarlanmış eğitim ortamları içinde anlamlı kararlar vermede baş rolü üstlenirler.

Çocuklar hangi yaşta olurlarsa olsunlar sıcak ve önemli hissedildikleri ilişkiye ihtiyaç duyarlar ve bunu bulamadıkları zaman sorun yaratan davranışlar gösterirler. Çocukların sorun yaratıkları diğer bir durum ise ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlardır. Çocukların ihtiyaçları çok çeşitlidir ve bunların farkında olmak ve ona göre tedbirler almak problemleri indirgeyecektir.

Disiplin sorununun yaşanmadığı  durumlarda gözlemlenen ilk şey çocukların rahatsız edici davranışlar göstermesini engellenmiş olunduğudur. Anababa ve öğretmen olarak öncelikle “yaramaz” olarak adlandırılan çocuklara sanki böyle davranmıyorlarmış gibi görünmek onların bu davranışları sürdürmesini engeller. Unutmayalım  boşluk başı boşluğu getirir. Bunu sonucunda da kendimizi sadece problem çözen olarak bulabiliriz. Problemleri çözmek için zaman harcamaktansa çocukların gelişimlerini destekleyen ve onları problemlerden uzak tutacak yapılacak faaliyetler üretmek yerinde olacaktır. Onlarla yapabileceğimiz  o kadar çok iyi şey vardır ki inanamazsınız.


 KAYNAK
KOHN, Alfie. Beyond Discipline. ASCD. Virginia1996

Reklamlar