Bu yaş grubu çocukların öğrenme aşkını, genel kültürleri, diğerleri işe anlaşma becerileri, dünya dışardaki dünyaya ulaşma istekleri kazandıkları dönemdir. Erken çocukluktan çocukluğa geçişi dönemidir, çocukların hala çocuk olduklarını göz ardı edilmemelidir. Okuma-yazmaya hazır olmalarını sağlamak adına akademik etkinliklerin oyun zamanının yerini almaması, çocukların birinci sınıf becerileri kazanmaya zorlanmaması veya çocukların başarılarını ölçmede standart testlere güvenilmemesi gerekir. Bu yaş grubu programı kahvaltı, dinleme, bireysel ve grup etkinliklerini içermelidir. Tüm bu etkinlikler eğitimin bir parçasıdır. Gelişimsel yaklaşım açıcından çocukların özgüvenlerini, kültürel kimliklerini, bireysel değerlerini kazandıkları dönemdir. Çocuklar davranışlarını kontrol etmeyi, sıcak ve şefkatli bir yetişkinin desteğinde ve rehberliğinde devam ederler. Bu aşamada, öğrenmeye ve doğuştan getirdikleri meraklarını geliştirmeye isteklidir. Güçlü erken çocukluk eğitimi ve çocuk gelişimi geçmişine sahip öğretmenler fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak gelişimleri için ihtiyaç duyduklarını şeyi sağlayabilirler.

Bu yaş grubu sınıflarında şu özelliklere sahip olmalıdır:

 1. Çocuklar diğer çocuklar ve malzemeler işe oyar ve çalışır. Amaçsızca uzun zaman periyotlarında sessizce oturmaları istenmez ve buna zorlanmazlar.
 2. Gün boyunca birçok etkinliğe katılırlar, bloklarla inşaatlar yapma, evcilik oyunları, boyama, diğer sanat etkinlikleri ve Amaçsızca pazıl, lego gibi masa oyunları. Aynı zamanda ayını etkinliği yapmazlar.
 3. Öğretmen gün boyu çocuklar, bireysel, küçük grup veya tüm grup olarak farklı zamanlarda çalışır. Zamanın tümünü tüm grup ile harcamaz.
 4. Sınıf çocukların orijinal sanatsal çalışmaları, kendi uydurdukları imla ile yazıları yazılar ile dekore edilir.
 5. Çocuklar, sayıları ve harfleri günlük deneyimleri içerisinde, doğayı, bitki ve hayvanları keşfetme, yemek yapma, kahvaltı katılma ve servis yapmak gibi çocuklar için anlamlı etkinlikler ile öğrenirler.
 6. Çocuklar en azında bir saat boyunca bir proje üzerinde çalışırlar. Alıştırma kâğıtlarını doldurmak onların birincil aktiviteleri değildir.
 7. Çocukların hava koşulları elverdiği sürece her gün dışarda oynamak için fırsatları olmalı, bu zaman öğretmenli etkinlikler için feda edilmez.
 8. Öğretmen sadece hikâye saatinde değil gün boyun çeşitli fırsatlar ile çocuklara kitap okur.
 9. Program ileri veya geri kalmış fazladan yardıma ihtiyacı olan çocuklara uyarlanmalıdır. Çünkü çocuklar deneyin ve geçmişleri bakımından birbirlerinden farklılık gösterirler, aynı anda aynı şeyi öğrenemezler.
 10. Çocuklar ve ana-babaları özlemle bekler. Ana-babalar çocuklarını güvenle okula yollar, çocuklar sık sık hasta olmazlar, okula gitmekten mutludurlar.
 11. Sınıflarda çocukların gelişimine bir bütün olarak bakılır.

 

Reklamlar