Giriş sınavları ve bunu değerlendirmesini bilen sermeye sahipleri, tek amacın doğru şıkkı işaretlemek olan bir eğitim sistemi oluşmasını sağladı.  Ebeveynlerde de öğrenmenin sadece sınav notu ile ölçülebileceği gibi yanlış bir kanı oluştu. Oysaki öğrenme ve değerlendirme çok daha karmaşık bir süreçtir. Testler bir konun anlaşılıp anlaşılmadığını yüzeysel olarak bize bildiren ölçme araçlarıdır.

Bilgi çağında yaşıyoruz, sürekli gelişen ve değişen bir dünyamız var.

Gelecek bilgiyi özümsemiş başka bir alana aktarma yeteneğine sahip bireylerin olacak.

Buraya kadar söylenenler kimsenin itirazı olmadığına eminin hata, benzer cümleler ile birçok yerde karşı karşıya geldik.

Ne oluyor ise bundan sonra oluyor ve ezberci eğitimden testlerden kurtulmak gerektiği fikrinden yola çıkıyor düşünen, sorgulayan, yeni öğrenmelere acık bireylere ihtiyacımız olduğuna geliyor, buradan tornistan geri dönüyoruz. Çocukların birey olduklarını ret eden, onu bilgi küpüne çeviren bir eğitime geçiyoruz.

Oysaki çocukların yaparak ve yaşayarak, biz yetişkinlerin oyun diye gördüğü ve küçümsediği etkinlikler yolu ile çok daha fazla şey öğrenirler, gelişirler. Ders ve alıştırma kitaplarından aldıklarından çok daha fazlasını kazanırlar. Çok daha kısa sürede çok daha fazla yol kat ederler.

Hepsinden çok daha önemlisi de özgüvenleri, yaratıcılıkları gelişir, düşünmeyi, bilgiye nasıl ulaşacaklarını, nasıl araştırıldığını ve öğreneceklerini öğrenirler. Yaşamlarını planlamasını, sorumluluk sahibi olmayı bilirler.

Böylesi bir sistemde de testle yetersiz ölçme araçlarıdır. Değerlendirme, çocukların gelişimlerini öğrenme süreci boyunca izlenmesidir. Performansa dayalı değerlendirme sitemi,  çocuk izleme ve doya değerlendime ise  çok daha uygun araçlardır.

Çocuk İzleme yönteminde çocukların kendi öğrenmelerine dair öngörü kazandırılması amaçlanır ve öğrenciler bu yönde desteklenir. Bu amaçla yetişkinler:

1)   Çocukların ne bildiklerini ve ne yapabildiklerini ayrıntılı olarak gözlemler ve bunları kaydeder,

2)   Çocukların bilgiyi yapılandırma ve ifade etme yöntemleriyle ilgili kayıt tutar,

3)   Öğrencilerinin bireysel güç ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş planlar hazırlar ve öğretim yöntemleri uygular.

Değerlendirme öğrenme/öğretme etkinlikleri sırasında gerçekleşir. Sınıf içinde öğrenme ve öğretme gerçekleşirken aynı zamanda değerlendirme süreci de işler, diğer bir deyişle öğrenme ve öğretme ile değerlendirme eş zamanlı olarak gerçekleşir. Eğitim öğretim yılının tamamına yayılan değerlendirme süreci sadece yılın belli zamanlarında gerçekleşmez. Bu nedenle programın ayrılmaz bir parçasıdır.

Dosya değerlendirmesi geleneksel değerlendirme yöntemine en iyi alternatiflerinden biridir.

Öğrenci etkinlik dosyalarının değerlendirilmesi sadece çocukların yazı ve raporlarının toplanmasından ibaret değildir. Bu dosyalarda öğrencilerin gelişimleri ile ilgili birçok bilgileri de bulunmaktadır. Ancak bu veriler öğretmen ve öğrenciler tarafında analiz edildiği ve değerlendirildiği zaman bir anlam taşır.

Bu dosyalarda çocukların yaptıkları çalışmalardan çeşitli örnekler, çalışma analizleri, tanımlar, öğrencilerin yaptığı çalışmalara ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri yer alır.

Reklamlar