Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek
topluma bir bela kazandırmak demektir.
Theodore Roosevelt

Tüm dünyada eğitimciler, ebeveynler ve çocuklar şiddet ve sosyal sorunların artması, bireylerin birbirlerine karşı saygı ve uyumum azalmasında dolayı duydukları  endişe giderek artmakta. Dünya liderleri çok daha büyük sayıda problem ile karşı karşıya kalmakta.

Tüm bunlar çocuklarımızın Fen bilimler, Matematik ve Dil becerilerini geliştirmenin onları zorlu sınavlara hazırlamanın tek başına yeterli olmadığını görmemize ve eğitimin kalitesini küresel olarak artırmak için yeni yollarını aramamıza neden oldu. Böylece daha iyi bir toplumda yaşaya bilmek için çocuklarımızın karakterlerinin oluşmasını sağlayan değerler, alışkanlıklar ve davranışları ile bunların nasıl geliştirileceği üzerine yoğunlaştık. Bireylerin kendi değerlerini oluşturmasını nasıl sağlarız? Bunu için nasıl bir eğitimin gerekir? Değerlerin kazanımı çocuklarımızın hayat boyu eğitimlerine nasıl etki eder? Sorularının cevaplarını araştırdık. Öğretmen ve öğrencilerin birlikte “insanı değerler”in anlamlarını keşfetmesi ve davranışlarına yön vermeleri için kullanmalarını sağlamak gerektiğinin de birleştik. Çok açıktır ki eğitim pozitif değerleri içermelidir, ancak bu değerlerin açıkça ortaya konulması bir gerekmekte.

İhtiyaç duyulan ebeveyne ve eğitimcilerin öğrencilerin kendilerini güvende hissedeceği ve öğrenme isteği duyacakları şefkatli ve saygı dolu bir ortam yaratmasını sağlamak. İnsani değerleri eğitim programlarının içinde ki konular olmanın ötesinde eğitimcilerin ve öğrencilerin birlikte özümseyerek kendi içlerine katmalarıdır.Okul personelinin davranışları ile değerlere model olmalı. Önce kendimiz değişmeliyiz, onlar zaten bizimle değişecekler. Örnek olmanın onlarda yaratacağı etkiyi asla hafife almamak gerek. Ayrıca Öğrencilerin yansıtıcı öğrenenler olarak kabul edilmeli ve sorumluluklarına dair anlamlı deneyimler edinmeleri için fırsatlar yaratılmalıdır.

Bu yolla okul içinde şiddetin ve kabadayılığın azalmasını güvenli ve sevecen bir okul ortamını oluşmasını sağlanır. Değerler üzerine çalışırken sadece öğrencilerin davranışlarında ve okul ortamında geliştirme sağlamakla kalmaz toplumunda gelişmesini katkıda bulunmuş oluruz.

Eğitimciler çocukları özgür toplumda etkin yetişkinlik hayatına hazırlamalı. Bunu yaparken aile yapılarına ve kültürel kimliklerine ve dillerine saygılı olmalıdır. Ancak onların farklılıklarını kabul edip, saygılı olarak onların da başkalarının farklılıkları kabullenmesini saygılı olmasını sağlanabilir. Bununla birlikte öğrencilerin bilişsel düşünme becerileri yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerini keşfetmeleri ve gelişme açık ve istekli olmaları

  • potansiyellerinin üzerinde gelişmelerini,
  • şiddetten korunmalarını,
  • topluma saygı, güven ve istekle bağlanmalarına sağlayacaktır.
Reklamlar