Introducing a New Strorybook2

Çocuklara okuma ve etkileşimde bulunmak için fırsat verilmesi metinden yeni şeyler öğrenme olanağı sağlar. Okuma alışkanlığı kitap sevgisi kazanmalarına yardımcı olacağını biliyoruz. Diğer yandan çocukların bağımsız olarak öğrenmelerini istiyorsak tüm hikâyeyi onlara okumak yerine, zengin bir şekilde tanıtmak en iyisidir. Çocuklar her zaman paylaşılmış okumadan zevk alırlar ancak onlara tanıtılan hikâyeyi kendi kendilerine daha kolay okurlar.  İyi bir tanırım yeni kitabı okura daha kolay ulaşılır yapar. İlk okunuşlarını çok daha kolay bir hale getirir.

Çocuklar, onlara hikâye okurken onu zihinlerinde şekillendirir, karakterleri canlandırır, dialog, edebi stilleri ortaya çıkarır. Ayrıca hikaye ile ilgili tahminlerde bulunur ve çıkarımlar yaparlar. Onlara sesli olarak okunduğunda ise yeni dil formları seslendirilir, ikinci kez duyulduğunda ise daha kolay dinlenir. Yukarıda saydığımız zihinsel süreçler çok daha kolay işler.

Çocuklar kitap tanıtımı psikologlar için yeni bir duruma adapte olma, öğretmenler için ise çocukları yeni konuya motive etme, ilgilerini çekme yolu.

Çocuğunuzun bağımsız olarak okumasını istediğiniz kitabı nasıl seçeceğiz? Kitap çocuk için tamamı ile yeni olmalı ve onlara yeni şeyler katmalı, yardımsız veya arkadaşları yardımı ile okuyamayacağı bir kitap olmalı. Özetle ilgisini çekecek, gelişimine destek olacak bir kitap olmalı.

Tanıtımın nasıl yapılacağı ise çocukların yaşına, kitabın ve çocukların düzeyine belirlenir. Çocuğun ilgi duyacağı yönleri öne çıkararak, hikâye ve yazarı, kitabın resimleri hakkında konuşabilir. Belki de küçük bir kısmını ona okuyarak onun okumaya devam etmesi için fırsat verebiliriz.

Kaynak: Marie Clay, “Introducing a New Strorybook to Young Readers” The Reading V45 N 4 December 1991

Reklamlar