programSplashİnsanoğlu yaşamının her döneminde faklı soru ya da sorunlarla yüz yüze gelir. Bu sorunlarına farklı yollarla çözümler arar ve bunları uygular. İnsanların sorunlarına buldukları çözümler, çözümleri bulma yolları ise onların hayat çizgilerini belirler.

Problemlerimiz kimi zaman çok kısa süre içinde sonuca ulaşır kimi zaman ise bu uzun zaman alır. Bazen ise çözüm birden fazladır. Kimi problemler bizim tarafımızdan üretilir kimileri ise hayatımızın içinden gelen sıkıcı sorunlardır. Problemlerin anlaşılırlıkları farklılık göstermiş olduğu gibi günlük yaşamımızda karşı karşıya kaldığımız bu sorunlar her zaman iyi ifade edilmiş olmayacaktı. Kimi zaman soru nlarımızı tanımlamakta zorlanmamız bunun içindir.

Problem çözme çocukların oyunlarında, fiziksel, sosyal ve eğitsel dünyalarında son derece önemli bir yere sahiptir. Araştırmacılar çocukların sorun çözme başarılarını bilişsel yetenekleri ve olgunluklarının bir göstergesi olarak algılamaktadır. Problem çözme temel bilişsel yeterlilikler üzerine kurulmuş bir yöntemlerdir ve bilişsel yöntemlerin bilinmesi problem çözme yöntemini açığa kovuşturmaya yardımcı olur.

Çocukların problem çözümünde gösterdikleri başarı durumdan duruma değişiklik göstermektedir. Fakat bu çocuğun mantıksal yeteneklere sahip olmadığını göstermemektedir. Eğer bir çocuk daha önce çözümlediği bir problemi farklı bir durumda çözmekte başarısız oluyorsa bu onun zihinsel yeteneksizliğini değil başka durumların söz konusu olduğunu gösterir. Yetişkinlerin problem çözme konusunda çocuklardan daha başarılı olması ise onların daha önceki yaşantılarını kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Bu da deneyim kazanmanın problem çözme becerisi üzerine etkili olduğu görüşünü desteklemektedir. Sonuç olarak çocuklarda ki problem çözme becerisi evde ve okulda yapacakları problem çözmeye yönelik bilinçli çalışmalarla geliştirile bilinir. Yeni mezun gençler üzerinde yapılan bir bilimsel çalışmada sosyal hayatla ilgili problemleri çözmede yetersiz kaldıkları, özellikle iş yerlerinde ihtiyaç duydukları işbirliği gerektiren problem çözme durumlarında başarısız oldukları görülmüştür. Bu çalışmada çocukların problem çözme becerilerini geliştirilmesi için yapılan çalışmaların gerekliliğini desteklemektedir.

problem solving3Çocuklar yeni deneyimler kazandıkça bilgi edinirler ve sorun çözmek için yollar keşfedeler. Çocukların bilgileri geliştikçe sorunların çözümlerini daha kolay planlarlar. Buradan sorun çözmedeki başarı yaştan daha çok konu ile ilgili bilgi birikimine ve bu birikimi kullanarak geliştireceğimiz yöntemlere bağlıdır. Bu da erken çocuklukta ve onu izleyen gelişim dönemlerinde çocukların farklı problem çözme deneyimleri yaşamaları için fırsatlar oluşturulması ile mümkün olacaktır.

Problem çözme teknikleri kazandırılırken çocuklar ortak problem çözme yeteneklerini günlük bazda kazanabilmekte sağlamaktır. Gündelik sorunları çözerken öncelikle çocuklar problemi tanıyıp anlayıp sonrasında çözüm önerilerinde bulunur sağlamalı. Ayrıca problem çözüldüğünde sonuçlar üzerinde konuşmak onların kişisel problem çözme kedi kendilerini değerlendirme becerilerini de gelişmesine yardımcı olacaktır.

KAYNAKLAR

ELLİS, Henry& HUNT, Reed. Fundamentals of cognitive Psychology. McGraw-Hill Company.  Fifth edition. USA. 1993
HOOD& LOGSON. Collaboration for social Problem solving. Business& Society, Spring93, Vol. 32 Issue 1 p1
THORNTON, Stephanie. Çocuklar problem çözüyor. Gendaş yayınları. İstanbul. 1998.

Reklamlar