d-001

Çocuğum ile ilişkim nasıl olmalı?

Çocuk-erkil aile düzeni,  izin verici tutumun hakim olduğu, Aile içinde hiçbir hiyerarşinin olmadığı, özgürlük ile başıboşluğun birbiri ile karıştığı bir düzendir. Birçokları bunu Amerikanvari, medya tarafından pompalana bir tutum olarak görmekte, toplumumuza uygun aile tutumu olmadığına inanmaktadır. Asıl sorun bizden önceki nesillerin hatalı tutumlarından kaçınmaya çalışıp daha modern demokratik tutuma doğru yönelmek isterken farklı bir yere varmamız, nasıl değineceğimizi bilememiz, farklı yöntemlere ararken otoritemizi yitirmemizdir.

Çocuk yetiştirme ile ilgili tutumların toplumlar arası farklılıklar gösterdiği, aynı toplum içinde de bile farklılaşmış olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bir toplumda her sosyoekonomik grubun kendi kültürüne, hayat felsefesine ve kendi değerler sistemine ve bulunduğu sosyal sınıfa göre farklı çocuk yetiştirme tutumu, ödül ve ceza anlayışı ile çocuk yetiştirmektedir. Diğer bir değişle her ailenin kendine özgü kurallarını olması, kendine özgü işleyişinin olmasın çok doğal.

Toplumumuzda ailenin geleneksel yapısına bakıldığında; otoriter ataerkil ve birbirine bağımlı bir yapı göze çarpar. Ancak ailenin bu yapısı sevgi eksikliğini göstermez. Ne var ki otoriter yaklaşımın çocuklar üzerinde kötü etkisi vardır. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar pasif, sürekli kontrol edilmeyi bekleyen, kendi otonomilerini geliştirmemiş oldukları görülmektedir. Türk ailesinin temelindeki insan ilişkilerine yönelik egemen değerler yakınlık, sadakat, karşılıklı bağımlılık ve dayanışma olarak belirlemiştir. Böyle ailelerin bireyleri, bağımlı, bir yere ait olmayı yeğleyen, duygu ile mantığı ayrıştırmayan, yakınlarından çok şey bekleyip duygusal tepkiler veren kişiler olarak görülür.

Modern Aile, hızlı sosyal gelişimin etkisiyle çocuğun kendini ifade etmesine izin veren, onun duygu ve düşüncelerine saygı gösteren bir yapı oluşur. Bu tip ailelerde çocuk eğitimi temelinde sıcak ve sevgi dolu ilişkiler yatar. Çocuğun fiziksel ihtiyacı yanında psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarına önem veriyor. Bu tip ailelerde eğitim düzeyi son derece etkin. Daha az cezalandırıcı hoş görü sahibi ailelerdir.

Ne istiyoruz?

Çocuğun yüksek performansına etki eden ailevi etkileri söyle sıralaya biliriz:

  • Ailenin çocuk yetiştirme tutumu
  • Aile ve çocuğun özdeşleşmesi
  • Toplumsal etkenler/ bireyci veya toplumsal oluş/ Kültürel yapı
  • Sosyal ilerleme hırsı
  • Aile içindeki sağlıklı psikolojik yapı
  • Annenin sosyal statüsü ve diğer demografik ölçütler:

1383906-695367-

Nasıl olacak?

Anne baba olarak bizleri düşünmeye sevk edecek, kendimiz ile ilgili farkındalık kazanmamıza, çocuğumuz üzerine düşünmeye sevk edecek kitapları okumalıyız. 20 adımda babalık gibi sloganlar ile çıkan, aspirin kitapların size pek de uymadığını, genel anlamda sorunlarımızı çözmediğini görmüşsünüzdür. Çünkü her çocuk birbirinden farklıdır.

Sağduyunuza kulak verin, zaman zaman çocuğunuza kızdığınız için suçluluk hissedeceksiniz. Kızgınlık da suçluluk da doğal duygular. Ama sakın unutmayın çocuklar sınırlarını gösterilmeye ihtiyaç duyarlar. Bu onların kendilerini güvende hissetmeleri, öz güvenlerini kazanmaları için çok önemlidir. Bu noktada kimden yardım alacağız kitaplar sorunumuza çözüm bulabilir mi?

Çocuğumun eğimi için hangi kitabı okumalı?

Anne babayı düşünmeye, kendilikleri ile ilgili farklılıkları ayırt etmeye, çocukları üzerine düşünmeye yöneltecek kitapları tercih etmelisiniz. Sloganlı, aspirin kitaplar her çocuğa göre değildir, okuduğunuzda çocuğunuza uymadığını, karşılaştığınız problemleri çözmediğini göreceksiniz. Kendinize, ailenize ve yaşadığımız topluma uygun eserleri tercih edin. Genellikle çalışan ana-babalar vakitsizlikten dolayı bu tür eserlere yönelmekte, ama okuduklarını uygulayamamaktalar. Bu durum çocuklarına vakit ayıramamaktan dolayı hissettikleri suçluluğu daha da artırmaktadır. Okuyacağınız kitap çocuğunuzu tanımaya, anlamaya ve hissetmeye yönelik olmalıdır. Son olarak Hiç hata yapmamaya çalışarak, her psikologun söylediğini yapmaya çalışmakta sizi felç edecek, çıkmaza sokacaktır unutmayın.

Reklamlar