Sağlıklı Aile Sağlıklı Toplum

Her birey dünyaya müthiş bir potansiyelle gelir.  Bu onun anne ve babasından aldığı ve beraberinden getirdiği genetik alt yapıdır. İçinde büyüyeceği aile ve toplum onun bu potansiyeli yapılandırmasına yardımcı olur. Onun ne kadarını ve nasıl kullanacağını belirler. İçinde büyüdüğümüz kültür ve etkileşim içinde olduğumuz diğer kültürler ne kadar zengin olursa o kadar çok zenginleşir ve çoğalırız. Evet, bizi şekillendiren temel şey içinde bulunduğumuz ortam ve bu ortandaki iletişim biçimleridir.

İletişim sözsüz ve sözlü mesajların oluşturduğu bir bütündür. Görme, işitme, tatma ve koklamam kanalı ile gerçekleşir. Bu kanallar ile dış dünya iç dünyamıza dokunabilir.

Bu dokunuşun sağlıklı olabilmesi için:

  • Varlığımızın kabul gördüğünü bilemeye,
  • Doğal olmak, herkes gibi olmak, içinde yaşadığı topluluktan farklı olmadığını bilmeye,
  • Sevilmeye laik olmaya,
  • Değerli olmaya,
  • Güvenilir olmaya İhtiyaç duyarız.

Diğer yandan da hem birer olmak yani bağımsız ve güçlü olmak hem de bir gruba ait olmak isteriz. Bir yere ve bir guruba ait olduğumuzda kendimizi güvende hissederiz. İnsanın tek başına var olmayacağını varlığını sürdürmek için diğer insanlara ihtiyacı olduğunu biliriz. Bizim gibi konuşan, bizim gibi giyinen, bizim gibi yiyip için birler arasında olduğumuzda daha rahatızdır. Bir yanımız ise kendi olmak ister bağımsız, kalabalığın içinde ayrışmak ister.

Çocukluktan yetişkinliğe geçerken bu gereksinimlerden hangisi daha çok karşılanırsa kişiliğimiz de o yönde gelişir. Ait olmak daha çok desteklenmişse SEN BİLİNCİ, bağımsızlığımız desteklenmişse BEN BİLİNCİ daha çok gelişir. İlkinde kendine güvenmeme duygusu gelişir. Tek başına varlığını sürdüremeyeceğini, kendi başına ihtiyaçlarını karşılamayacağına olan inanca sahip olur. Bireycidir, kendinden çok içinde bulunduğu toplum için yaşar. İkincisinde ise diğerlerine güvenme duygusu gelişmiştir. En iyiyi ben bilirim anlayış bireye hakim olmuştur. Bencildir, her şeyden önce kendi varlığını ön plana alır.

Ama eğer birey hem ait olma duygusun hem de onu o yapan özellikleri desteklenir ise o zaman BİZ BİLİNCİ gelişir. Hem bağımsız olmam ihtiyacı karşılanırken hem de ait olma, ihtiyacı karşılanmış dengeli ve huzurlu, kendisi ve içinde yaşadığı toplum ile barışık bir birey haline gelmiş olur. Artık hem bireyseldir; hem de sosyaldir.

BİZ bilinci oluşmuş olan aile sağlıklıdır. Ailesi sağlıklı bir yapıya sahip bir toplumun tümünün sağlıklı olması sadece bir zaman meselesidir. Öte yandan SEN-BEN anlayışı üzerine kurulmuş sağlıksız aile yapısı olan toplumlarda bozukluk toplumun her yönünde kendini gösterecektir. Aile yaşamında kalitenin temeli, ailedeki BİZ bilincidir. Birey olmayı başardığı kadar toplumun parçası olmayı da başaran bireyler yetiştirmektir.

Reklamlar